Berichtenarchief

Eigen nieuws

Hulp nodig?

Vele instanties in Delft werken samen om hulp te bieden in deze moeilijke tijd. Als kerken in Delft sluiten we hier graag bij aan. Hieronder

Lees verder »
Eigen nieuws

KERST IN DELFT

Alle kerken, geloofsgemeenschappen en andere Delftse organisaties met “interkerkelijke raakvlakken” organiseren rondom Kerst veel en bijzondere activiteiten. Kijk hier voor een overzicht van alle activiteiten.

Lees verder »
Eigen nieuws

Kerstcollecte 2020

  Ook dit jaar heeft de Raad van Kerken twee doelen gekozen voor de Kerstcollecte. Het eerste doel is het kinderwerk van YfC Jongerencentrum The

Lees verder »

3 en 4 april | Geen Paasmissie

Ook de voorgenomen Paasmissie van 3 en 4 april heeft de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus niet overleefd. Omdat missies in zorginstellingen en klusprojecten via Present

Lees verder »

Concerten in januari

Niets te doen in januari? Kijk in de evenementenkalender en bezoek een concert, zanguitvoering of een andere inspirerende muziekbijeenkomst in een van de vele Delftse

Lees verder »

December | Kerstmuziekmaand

De decembermaand is (kerst)muziekmaand bij uitstek. Het aanbod aan concerten en zanguitvoeringen in Delft zal weer bijzonder groot en gevarieerd zijn. Kijk daarom vooral in

Lees verder »

Inloopplekken in Delft

Het kan zijn dat in de komende weken – in verband met de maatregelen rondom het coronavirus – een aantal inloopplekken tijdelijk gesloten is, of

Lees verder »

14 september | Open Monumentendag

Lutherse Kerk, Oud-Katholieke Kerk, Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Waalse Kerk, Sint Hippolytuskapel, Maria van Jessekerk, Synagoge Delft, Barbarakapel, Franciscus en Clarakerk…Al deze Delftse “geloofsgebouwen” zijn

Lees verder »

Kerstfeest

De Raad van Kerken Delft wenst u een gezegend Kerstfeest. Alle kerkgenootschappen in Delft vieren op verschillende manieren, tijden en plaatsen de komst van Christus. Wij hopen

Lees verder »
Eigen nieuws

Logo radio ‘Kerk in Delft’

De komende tijd worden affiches verspreid onder kerken en kerkelijke instellingen om de aandacht te vestigen op het nieuwe radioprogramma ‘Kerk in Delft’ dat gemaakt

Lees verder »

Sociale kaart IDB

Interkerkelijk Diaconaal Beraad Een commissie van de Raad van Kerken Delft houdt zich bezig met het afstemmen van diaconale werkzaamheden van de kerken en aanverwante

Lees verder »
Eigen nieuws

Spoorzoneconvenant definitief

Vandaag op de vergadering van de Spoorzonekerken is de tekst van het Spoorzoneconvenant definitief vastgelegd. Het wordt besproken op de vergadering van de Raad van

Lees verder »
Eigen nieuws

Deze site 1 jaar

Precies 1 jaar geleden, ’s avonds om 23 uur ging deze website live. Daar waren twee redenen voor. Ten eerste werd de digitale Nieuwsbrief die

Lees verder »

Over deze website

Deze website ging op 1 november live. In de tweede maand van zijn bestaan waren er aanmerkelijk meer bezoekers dan in de eerste maand, november.

Lees verder »

Deze website 1 maand oud

De website www.raadvankerkendelft.nl bestaat sinds 1 november 2012. Voorzichtigheidshalve werden alleen de lezers van de Nieuwsbrief van de Raad van Kerken Delft hiervan op de

Lees verder »