Help ons herinneren…

De Stichting Herinneringsstenen Delft wil de herinnering aan de Joden die uit Delft zijn weggevoerd tijdens de Holocaust, levend houden. Dit doet zij met opvallende, kleine stenen in de bestrating van Delft. Door niet te vergeten kunnen we voorkomen dat zoiets nog eens gebeurt. Met welke groep mensen ook. Waar ook ter wereld.

De Stichting is in 2018 opgericht om de 142 Joden uit Delft in herinnering te houden. Allereerst door “struikelstenen” te plaatsen in de bestrating voor hun huizen van destijds. Daarnaast wordt met historisch onderzoek geprobeerd de slachtoffers een gezicht en een verhaal te geven, om dat vervolgens door te geven aan nieuwe generaties.

Op de website www.herinneringsstenendelft.nl vindt u meer informatie.