Vluchtelingen uit Oekraïne

Update 2 april 2022

U heeft misschien vragen over wat “de kerken in Delft” kunnen doen voor de vluchtelingen die nu en de komende weken vanuit Oekraïne naar ons land en mogelijk ook naar onze stad zullen komen. Hieronder geven we een aantal nuttige tips en links.

Formeel is de gemeente Delft als eerste verantwoordelijk voor de opvang voor vluchtelingen. De gemeente heeft ook in haar verklaring van 2 maart jl. aangegeven dat zij voor hen een gastvrije stad wil zijn. De gemeente vangt inmiddels al ca. 180 Oekraïense vluchtelingen op. Bovendien houdt men nauw contact met partners in de stad die initiatieven voor hulp aan Oekraïne waar nodig kunnen ondersteunen. Houd daarom ook de berichten van de gemeente Delft hierover in de gaten. De gemeente heeft een speciale website geopend: www.delft.nl/hulp-voor-oekraine
Zie ook

Ook de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft een website gelanceerd waar individuen en organisaties die hulp willen verlenen aan Oekraïne terecht kunnen – www.zhzveilig.nl/oekraine/

Daarnaast ontstaan er in het land, en ook in Delft, allerlei spontane en hartverwarmende persoonlijke acties om vluchtelingen thuis onderdak te bieden. Het is hierbij goed om verstandig te werk te gaan en je te laten voorlichten over de diverse aspecten van opvang thuis. Verschillende landelijke organisaties bieden hierbij ondersteuning, zoals www.onderdakoekraine.nl en www.takecarebnb.org.

Krijgt u vragen over, willen mensen iets doen of komt iemand met een initiatief voor Oekraïense vluchtelingen in Delft, neem dan contact op met de Front-office van Delft voor Elkaar via 015 760 02 00 of stuur verwijs hen naar administratie@delftvoorelkaar.nl

Coördinator vanuit Delft voor Elkaar is Mitchell van Huissteden | m.vanhuissteden@haaglandenbeweegt.nl  | 06 14 48 96 22

Of kijk op de website van Delftse Buur DelftseBuur werkt met andere Delftse organisaties voor vluchtelingenbegeleiding samen in het platform Welkom in Delft.
De Voedselbank Delft heeft besloten dat als mensen Oekraïners opvangen, zij hen ondersteunen door op vertoon van het Oekraïne-paspoort voedselpakketten te verstrekken.
Uiteraard zijn ook landelijke kerkelijke organisaties op dit moment behulpzaam, zoals Kerk in Actie, Christelijk Noodhulpcluster, etc.

Het is wellicht goed om deze informatie te delen in uw kerk of parochie. Verwijs mensen ook naar de contactpersonen van uw eigen diaconie en caritasinstelling.
Laten wij elkaar steunen en bemoedigen in deze moeilijke tijd en bidden om Gods ontferming.