4 mei | Gezamenlijk herdenken | Nieuwe Kerk

Op donderdag 4 mei a.s. organiseert de Raad van Kerken Delft namens de kerken in Delft, zoals elk jaar, een korte oecumenische bijeenkomst ter herdenking van de slachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk op de Markt.

Aanvang is 18:45 uur; de kerk is geopend vanaf 18:30 uur. De dienst duurt ongeveer een half uur.

Voorgangers zijn ds. René Strengholt en ds. Maarten Groen. Organist is Bas de Vroome.

Na afloop kan worden aangesloten bij de Stille Tocht, die om 19:30 uur vertrekt van de Markt naar het monument aan de Nieuwe Plantage. De voorgangers in de dienst zullen daar namens de kerken in Delft bloemen leggen. Iedereen is van harte welkom.