24 december | Gezamenlijke kerstcollecte voor stadgenoten

In alle Delftse Kerstnachtvieringen wordt er elk jaar gecollecteerd voor doelen die door de Raad van Kerken zijn voorgedragen. Dit jaar collecteren we voor Delftse Buur en voor een project van het St. Ursulafonds.
Delftse Buur is een initiatief van Delftenaren die nieuwkomers in Delft ondersteunen bij hun integratie in onze stad. Zij zetten zich belangeloos in om oorlogsvluchtelingen en asielzoekers zich sneller te laten thuis voelen. Nederlandse les is daar een onderdeel van. Delftse Buur wil graag studieboeken aanschaffen, die een belangrijke basis zijn voor zelf- of vervolgstudie.
Het St. Ursulafonds is een klein Delfts kerkelijk fonds, dat mensen helpt die in acute financiële nood zijn geraakt. Het gaat hierbij om directe noodzakelijke uitgaven of als er leefgeld nodig is om de aanvraag voor een uitkering te overbruggen. Momenteel komen veel mensen niet rond door de oplopende kosten voor energie. Het St. Ursulafonds start een speciale actie voor “boodschappenpasjes”, waarmee mensen boodschappen kunnen doen bij een supermarkt in de buurt.

Wilt u rechtstreeks een bijdrage overmaken? Dat kan op rekening NL33 INGB 0001 9424 33 o.v.v. Kerstcollecte 2022, of gebruik de QR-code in deze folder