Tekst Hugo de Grootlezing beschikbaar

Op 24 mei jl. sprak James Kennedy de 6e Hugo de Grootlezing uit in de Nieuwe Kerk. De tekst van zijn rede is nu terug te lezen op de website www.hugodegrootlezing.nl.

U vindt daar ook de inleiding van burgemeester Marja van Bijsterveldt en een impressie van het publieksgesprek.