16 januari | Week van Gebed gaat van start

Vanaf zondag 16 januari start de Week van Gebed voor eenheid van christenen. In die week staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Christenen bidden samen voor eenheid, voor hun stad, hun wijk en de wereld. Deze gebedsbeweging begon al 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. In Nederland doen naar schatting jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief. De gebedsweek wordt georganiseerd door MissieNederland en de landelijke Raad van Kerken.
Ook in Delft doen alle kerken en christelijke geloofsgemeenschappen mee. Doe ook mee! Zie de volgende pagina’s over het thema en hoe u de vieringen (ook online) kunt meebeleven.