Contact

Raad van Kerken Delft    

Een gemeenschap van christelijke kerken en organisaties in Delft

Frieda Spanjersberg,  secretaris
Omanstraat 67, 2622 GW Delft

email kerkendelft@outlook.com

Volg ons op https://www.facebook.com/pg/Raad-van-Kerken-Delft-

Gironummer NL33 INGB 0001 9424 33  t.n.v. Raad van Kerken Delft

Wilt u iets vragen of opmerken? Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen.

Contactformulier