Contact

Raad van Kerken Delft    

Een gemeenschap van christelijke kerken en organisaties in Delft

Frieda Spanjersberg,  secretaris
Omanstraat 67, 2622 GW Delft

email kerkendelft@outlook.com

Volg ons op https://www.facebook.com/pg/Raad-van-Kerken-Delft-

Gironummer NL33 INGB 0001 9424 33  t.n.v. Raad van Kerken Delft

Wilt u iets vragen of opmerken? Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen.

  • actueel kerkelijk nieuws bieden, met nadruk op Delfts nieuws, om de Delftse kerken te informeren. Het nieuws gaat over samenwerking tussen kerken in Delft, kerkelijke organisaties, en over bevordering van de oecumene.
  • snel informatie bieden hoe men contact kan leggen met een kerk in Delft
  • informatie te bieden over de samenwerking tussen de kerken in Delft onderling
  • informatie te bieden over de samenwerking van de Delftse kerken met kerkelijke en maatschappelijke organisaties (‘sociale kaart’)
  • informatie te bieden over het werk van de Raad van Kerken Delft, en de samenwerking met maatschappelijke organisaties en de overheden.

Contactformulier