Over ons

Welkom

De Raad van Kerken Delft is een samenwerkingsorgaan van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in Delft. De Raad onderhoudt relaties met vele kerken en de brede oecumenische beweging in Nederland, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties in Delft en omgeving.

Onderdeel van de Raad van Kerken Delft is het Interkerkelijk Missionair Beraad (IMB). De leden van het Interkerkelijk Missionair Beraad en hun activiteiten worden daarom ook op de website vermeld, al zijn zij misschien niet alle lid van de Raad van Kerken.

Het diaconale aspect krijgt handen en voeten in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Dit betreft de hulp in de vorm van financiële of maatschappelijke begeleiding/ondersteuning waar andere bronnen niet beschikbaar zijn.

Tot halverwege 2020 werd de geestelijke verzorging in de ziekenhuizen en instellingen behartigd door de Commissie Pastoraat in Zorginstellingen, afgekort CPZ. Helaas is deze commissie opgeheven. Wel wordt in de vergaderingen van de Raad regelmatig aandacht besteed aan geestelijke verzorging in lokale zorginstellingen.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken Delft de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken; de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving; de ontmoeting met mensen van andere religies.

 

Op onze website vindt u:

  • actueel kerkelijk nieuws, met nadruk op nieuws uit kerkelijk Delft. Het nieuws gaat over samenwerking tussen kerken in Delft, kerkelijke organisaties, en over bevordering van de oecumene.
  • informatie over hoe u contact kunt leggen met een kerk(genootschap) in Delft
  • informatie over de samenwerking tussen de kerken in Delft onderling
  • informatie over de samenwerking van de Delftse kerken met kerkelijke en maatschappelijke organisaties (‘sociale kaart’)
  • informatie over het werk van de Raad van Kerken Delft, en de samenwerking met maatschappelijke organisaties en de overheden.

Deze website bevat dus niet al het nieuws van en over alle kerken in Delft; de meeste kerken hebben ook hun eigen website met actuele informatie.

Deze website biedt wel een overzicht van alle kerken die er in Delft zijn (ook als ze geen lid zijn van de Raad van Kerken Delft). Hetzelfde geldt voor de geloofsgemeenschappen, evangelische groeperingen, kerkelijke instellingen, fondsen en moskeeën. Kijk daarvoor onder het kopje “Links” op deze site.

Wilt u ons iets vragen of laten weten, stuur dan een mail  naar info@raadvankerkendelft.nl. Wij zijn allen vrijwilligers, dus niet altijd bereikbaar, maar wij doen ons best u zo snel mogelijk te antwoorden.