Onze oecumenische activiteiten

Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken een reeks activiteiten:

  • Cantate Vespers Oude Kerk Delft
  • Dodenherdenking 4 mei
  • Themabijeenkomsten van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB)
  • Themabijeenkomsten van het Interkerkelijk Missionair Beraad (IMB)
  • Kerkennacht
  • Kerstcollecte
  • Pastores-ontbijt
  • Week van de Eenheid van Gebed voor de christenen
  • Aanwezigheid bij de Owee (introductie eerstejaarsstudenten)
  • Hugo de Grootlezing (tweejaarlijks)