27 mei | Delft bij Eén | Interkerkelijke Pinksterviering

Hoe mooi is het om samen met christenen uit alle Delftse kerken in hun diversiteit Pinksteren te vieren. Het feest van de komst van de Heilige Geest, die ons aan elkaar verbindt over alle grenzen heen en ons bezielt. Vanuit dit verlangen nodigen we u en jou van harte uit voor Delft bij Eén, een interkerkelijke, oecumenische viering, zaterdag 27 mei, om 19.30 u in de Nieuwe Kerk in Delft (inloop vanaf 19.00 u). In deze viering op Pinksteravond komen we bij Eén om samen te zingen, te bidden voor kerk, stad en wereld, en te luisteren naar korte bijdragen van jong en van oud en vanuit verschillende culturen. Als opmaat naar het Pinksterfeest ontmoeten we elkaar in het verlangen naar de vernieuwing en de eenheid die God door zijn Geest wil geven. In het verlangen om samen kerk te zijn in onze stad.

Het zingen wordt begeleid door een muziekgroep uit verschillende kerken en door het orgel. Ook een kinderkoor uit de Syrische gemeenschap levert een muzikale bijdrage. Na afloop is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris.

Het initiatief voor Delft bij Eén komt uit de Raad van Kerken Delft. De viering wordt voorbereid door een groep uit verschillende kerken, van Rooms-Katholiek tot evangelisch, van Protestants en Gereformeerd tot Syrisch. We hopen dat we de eenheid, die we in de voorbereidingsgroep in het klein ervaren, met veel mensen vanuit een verscheidenheid aan tradities en achtergronden samen zullen beleven op 27 mei. Van harte welkom om mee te doen aan Delft bij Eén!

Klaas van Breugel, Jeroen Stomphorst, Leon Korevaar, Hans van Wingerde, Shadi Haddad, René Strengholt