5 november | Lichtjes voor Delft | Nieuwe Kerk

Lichtjes voor Delft is in de afgelopen jaren een kleine Delftse traditie geworden op de eerste zondag van november. Dan is er om 14.30 uur  gelegenheid voor Delftenaren om overleden dierbaren te gedenken door een kaarsje aan te steken en een naam of gedachte op een schilderdoek te schrijven. De eerste kaars zal dit jaar worden aangestoken door Jelle Stap, voorzitter van de Studentenraad van de TU Delft.

Normaal vindt Lichtjes voor Delft  plaats op de Markt, maar vanwege het verwachte slechte weer verplaatsen we ons naar binnen: in de Nieuwe Kerk.

Om 15.00 uur start een korte viering in de Nieuwe Kerk rond het thema ‘De tijd stond stil.’ Er is muziek, een overdenking, een tekst uit de bijbel, een gedicht en ruimte voor stilte en gebed.

De dienst zal worden geleid door Taco Smit, predikant van de Evangelisch Lutherse Gemeente. Voor hem is Lichtjes voor Delft waardevol omdat het een moment is om het eigen verdriet te kunnen delen in verbondenheid met anderen: vele lichtjes, één vlam. Eerdere jaren is gebleken dat deze herdenkingsbijeenkomst hierbij in een behoefte voorziet. Een mogelijkheid om stil te staan bij een dierbare die je niet wil vergeten.

Voor en na de viering is er in de Nieuwe Kerk gelegenheid een kop koffie of thee te drinken.

Lichtjes voor Delft wordt ondersteund door o.a. de Protestantse Gemeente Delft, CityKerk Delft, Stadsklooster Delft, interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof, de Raad van Kerken Delft, Motiv Delft en Hospice & Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft