23 november | Geloof in groen | Inspiratieavond

De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Daar moeten we goed voor zorgen. Hoe doen we dat? Hebben de kerken een extra – of andere – verantwoordelijkheid?
De klimaatcrisis raakt ons allemaal. Hoe herstellen we het evenwicht? Zijn we als kerkmensen niet al goed bezig? Wat kunnen we als geloofsgenoten van elkaar leren?

Samen met ds. Fred van Helden (Protestantse Gemeente Delft) en Daan Savert (Laudato Si’ Alliantie) dagen we u uit om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te gaan. Fred van Helden is predikant in de wijkgemeente Hof van Delft. Daan Savert is een jonge, bevlogen Rooms-Katholieke theoloog, die zich inzet voor (ecologische) gerechtigheid. Hij woont in een gastvrije, idealistische leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost.

De Raad van Kerken stimuleert de oecumenische dialoog in Delft en roept op tot interkerkelijke samenwerking op maatschappelijk terrein.

U bent van harte welkom op woensdag 23 november om 20.00 uur in de Marcuskerk, Roland Holstlaan 2. Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee klaar. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder genot van een drankje en hapje.