30 mei | Congres Heilige Ruimte | Oude en Nieuwe Kerk

Wat hebben kerkgebouwen een geseculariseerd dorp of stad vandaag nog te bieden? Rond deze vraag vindt op donderdag 30 mei 2024 een inspirerende bijeenkomst plaats op twee van de prachtigste plekken van ons land: de Oude en de Nieuwe Kerk Delft.

In een tijd waarin kerkgebouwen gesloten worden, is het nodig om na te denken over de toekomst van heilige gebouwen en betekenisvolle plekken in onze tijd. Samen met Christelijke Hogeschool Ede en VKB Kerkrentmeesters organiseert de Oude & Nieuwe Kerk van Delft een bijzondere inspiratiedag met het congres “Heilige Ruimte”. In verschillende bijdragen en belevingsmomenten worden de unieke architectuur en spirituele betekenis van historische kerken verkend en nagedacht over de rol van heilige ruimtes in de hedendaagse samenleving.

Sprekers zijn onder andere Kees van Ekris (Theoloog des Vaderlands), Jos Wienen (burgemeester Haarlem), Anique de Kruijff (Museum Catharijneconvent), Stefan Paas (hoogleraar missiologie VU Amsterdam) en Hanna Rijken (docent kerkmuziek Conservatorium Rotterdam).

Meer info en kaarten via deze link.