15 – 22 januari | Week van Gebed 2023

Op zondag 15 januari gaat de Week van Gebed voor de eenheid van start, met een gezamenlijke viering in de Sacramentskerk (Nassauplein). De hele week zijn er ’s avonds in diverse kerkgebouwen in Delft korte gebedsvieringen, van alle Delftse kerken. De gebedsweek eindigt op zondag 22 januari met een oecumenische slotviering in de Maria van Jessekerk.

Een toelichting op het thema van dit jaar – “Doe goed, zoek recht” – en een overzicht van alle vieringen vindt u via deze pagina op onze website.