Kerstcollecte 2021

Elk jaar rond Kerst collecteren alle kerkgenootschappen in Delft voor een gezamenlijk doel. De Raad van Kerken Delft brengt graag de twee doelen van de kerstcollecte 2021 onder uw aandacht:
– Jongerencentrum The Mall
– Interkerkelijk Sociaal Fonds

Hieronder leest u een uitgebreide toelichting. De folder kunt u desgewenst downloaden.

20211202 – Kerstcollecte 2021 flyer Raad van Kerken DINA4

MEIDENMALL 18+ YOUTH FOR CHRIST DELFT JONGERENCENTRUM THE MALL

Sinds 2014 eten we elke dinsdagavond samen met een groep meiden. Deze groep is sinds die tijd weinig veranderd, dus we hebben in die tijd veel meegemaakt met de meiden. Er zijn diploma’s gehaald, baby’s geboren, meiden zijn verhuisd, de coronatijd is er tussendoor gekomen. Maar door alle gebeurtenissen heen is de dinsdagavond een moment geweest waarop de meiden hun tijd vrij maakten om te komen eten. We (maken) eten samen, lachen samen, huilen samen en delen het leven.

De meiden geven aan dat het voelt als familie omdat we al zo lang met elkaar optrekken. De ene avond hebben we diepe gesprekken over thuissituaties, zingeving en pijn. De andere week komen alle nieuwe series aan bod en blijft  het daarbij. De meiden laten ons toe in een heel groot deel  van hun leven waar we verschil mogen maken door er gewoon te zijn.

The Mall Delft is een jongerencentrum in de Voorhof die sinds 2006 als tweede huiskamer voor jongeren in de wijk aanwezig is. We werken met jongeren van 7-23 jaar. We willen elke jongere die hier binnenkomt of die we op straat ontmoeten een veilige plek bieden waar ze gezien, gehoord en geliefd worden. We bouwen relaties met jongeren op omdat jongeren het waard zijn dat er iemand naast hen staat die er voor  hem/haar wil zijn. Vanuit deze relatie laten we een stukje van God zien, we bieden begeleiding op maat en bieden programma’s aan die helpen bij de ontwikkeling. Bovenal zijn we er gewoon voor de kinderen en jongeren die we ontmoeten omdat wij enthousiast over hen zijn! Neem eens een kijkje op onze website:  www.delft.yfc.nl of kom eens langs!

 

INTERKERKELIJK SOCIAAL FONDS BIJZONDERE VERSTREKKINGEN

Het ISF wil een helper zijn waar geen helper meer is. Het is verbazingwekkend dat als je je realiseert hoeveel instanties er zijn om mensen in nood te helpen dat er nog steeds mensen zijn tie tussen wal en schip raken. Die thuis tegen een lege koelkast aan kijken en geen middelen meer hebben om eten te kopen, laat staan andere acute betalingen te doen. Het kan zomaar gebeuren. Soms door eigen schuld, maar soms door een scheiding waarbij de partner de bankrekeningen blokkeert, een faillissement waarbij alle bezittingen bevroren worden of anderszins. Gewone mensen als u en ik die plotseling geen andere mogelijkheid zien dan ‘ de kerk om hulp te vragen’. Daarvoor is het ISF, om te ‘helpen als er geen helper meer is’. Dan maakt het niet uit of iemand zelf schuldig is of niet. Dan zijn we mensen om elkaar te helpen, omdat God dat van ons vraagt en omdat wij het zelf zouden kunnen zijn.

Het ISF wil de opbrengst van de collecte gebruiken voor ‘bijzondere verstrekkingen’. Dit zijn betalingen die buiten de standaard verstrekkingen (zoals leefgeld en ID-kaarten) vallen, maar een acute nood oplossen en waarvoor geen andere bronnen zijn. Het zijn altijd uitzonderingen, maar helpen wel om een groter probleem te voorkomen. Je kan  hierbij denken aan een overnachting, een fietsreparatie of een treinkaartje. Daar heeft het ISF geld voor nodig.  Geld, dat 100% terecht komt bij de doelgroep.

Namens hen: bedankt voor uw bijdrage!