De Raad van Kerken Delft zoekt…

…  een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester.

De huidige voorzitter wenst op termijn terug te treden; de huidige penningmeester wil haar taken graag aan iemand anders overdragen. De Raad van Kerken Delft is een actief platform waarin alle christelijke kerken in Delft vertegenwoordigd zijn. Wij vergaderen eenmaal per maand; tijdsbesteding minder dan een dag per maand.

Wij zetten ons in voor de oecumenische dialoog in Delft. Wie wil daar aan een bijdrage leveren? Meer informatie is verkrijgbaar bij de secretaris, via kerkendelft@outlook.com