6 november | Lichtjes voor Delft | Light a Candle

Iedere Delftenaar is van harte welkom. Daarom dit bericht hieronder in het Nederlands, Engels, Oekraiens en Tigrynia (Eritrees).

Herdenkingsbijeenkomst op de Markt en in de Nieuwe Kerk
Zondag 6 november 2022, 14.30 uSteek een kaarsje aan voor wie je hebt verloren

Lichtjes voor Delft is in de afgelopen jaren een kleine Delftse traditie geworden op de eerste zondag van november. Dan is er om 14.30 uur op de Markt gelegenheid voor Delftenaren om overleden dierbaren te gedenken door een kaarsje aan te steken en een naam of gedachte op een schilderdoek te schrijven. De eerste kaars zal dit jaar worden aangestoken door Ravi Ahluwalia, Delftenaar van het jaar 2021. Als vrijwilliger is zij breed maatschappelijk betrokken in Delft, o.a. vanuit de Adviesraad Sociaal Domein Delft.

Om 15.00 uur start een korte viering in de Nieuwe Kerk rond het thema ‘verdriet delen.’ Er is muziek, een overdenking, een tekst uit de bijbel, een gedicht en ruimte voor stilte en gebed.
De dienst zal worden geleid door studentenpastor Renske Oldenboom.  Eerdere jaren is gebleken dat deze herdenkingsbijeenkomst in een behoefte voorziet: een mogelijkheid om stil te staan bij een dierbare die je niet wilt vergeten.

Voor en na de viering is er in de Nieuwe Kerk gelegenheid een kop koffie of thee te drinken.  

‘Lichtjes voor Delft’ wordt ondersteund door de Protestantse Gemeente Delft, CityKerk Delft, Stadsklooster Delft, interkerkelijk diaconaal centrum Jessehof, de Raad van Kerken Delft, Motiv Delft, Hospice & vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Delft, Odensehuis De Linde en Inloophuis Debora.

Voor meer informatie:
René Strengholt, stadspredikant van de Protestantse Gemeente Delft
06-17008025, stadspastor@pgdelft.nl

Fred van Helden, predikant van de protestantse wijkgemeente Hof van Delft
06 30221990 favanhelden@gmail.com

Jenne de Haan, geestelijk verzorger en rouw- en uitvaartbegeleider
06 21701198 jennemarieke@gmail.com

Remembrance meeting Market Square and New Church
Sunday, November 6, 2.30 p.m.Light a Candle On Sunday 6 November you are welcome at Light a Candle, a meeting to remember the loved ones you have lost.

At Light a Candle all residents in Delft have the opportunity to light a candle for their loved ones and write a name or a thought on a large canvas. The meeting starts at 2.30 p..m on the Markt, in front of the New Church.

At 3 p.m. there will be a short service in the New Church on the theme of ‘sharing grief’. In the service beautiful songs are performed, there is time for silence and prayer, a poem and a text from the Bible is read and a short lecture is held.

Light a Candle is organized by CityKerk Delft, Stadsklooster Delft and Interdenominational Diaconal Center De Jessehof, in collaboration with the Council of Churches Delft.

Запали свічку, 6 листопада 2022 р.

Зустріч пам’яті в Делфті

 

У неділю, 6 листопада, відбудеться зустріч містян, щоб згадати близьких, яких ви втратили.         У «Запали свічку» всі жителі Делфта мають можливість запалити свічку у пам’ять про своїх близьких і написати ім’я чи думку на великому полотні. Початок зустрічі о 14:30 на Ринковій Площі перед Новою Церквою.                                                                                                                             О 15:00 у Новій Церкві відбудеться коротке богослужіння для розділення скорботи. На богослужінні виконуватимуться гарні пісні, буде час для мовчання і молитви, будуть читатись вірші та тексти з Біблії, також буде коротка лекція.

 

Запали свічку організовано CityKerk Delft, Stadsklooster Delft і Міжденомінаційним діаконічним центром De Jessehofу співпраці з Радою церков Делфта.

 

ጩራ ንደለፍት

ናይ ዝኽሪ ምትእኽኻብ 6 ሕዳር 2022

ነቶም ዝተፈለዩኻ ሽምዓ ኣብርሀሎም

 

ንሰንበት 6 ሕዳር ንመዘከርታ እቶም ዝሞቱ እተወፈየ “ጪራ ንደልፍት” ዝተሰምየ  መደብ ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

 

ኣብዚ ዕለት ንዅሎም ተቐማጦ ደልፍት ሽምዓ ብምብራህን ኣብ ዓብዪ ቬትሮ/ሰደቃ ስም ወይ ሓሳብ ብምጽሓፍን ብሞት ንዝተፈለይዎን ዝፈትውዎም ሰባት ዝዝክርሉ ኣጋጣሚ ኽንህቦም መዲብና ኣለና። እቲ መደብ ስዓት 14:30 ኣብቲ ኣብ ጥቓ Nieuwe Kerk ዘሎ Markt ክጅመር እዩ። ድሕሪ እዚ ስዓት 15:00 ኣብ Nieuwe Kerk “ሓዘን ምክፋል” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ሓጸር ኣገልግሎት ክግበር እዩ።  ኣብቲ ኣገልግሎት ባህ ዘብሉ መዛሙራት ምዝማር፥ ምስትንታን፥ ጸሎት፥ ምንባብ ግጥሚን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተወሰዱ ጽሑፋትን ክካየድ እዩ።

 

ጩራ ንደለፍት ብCityKerk Delft (Protestantse Gemeente Delft), Stadsklooster Delftን Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehofን ምስ de Raad van Kerken Delft ብምትሕብባር ዝዳሎ መደብ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ን www.facebook.com/CityKerkDelft ተወከሱ።