Week van Gebed

Elk jaar in januari is er de landelijke Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. De Raad van Kerken Delft bevordert de oecumene zoveel mogelijk, en ondersteunt daarom deze “Week” (die 8 dagen duurt).  Elke avond is er een viering in een andere kerk, voorbereid door een of meerdere voorgangers uit verschillende kerken. De slotviering op zondagavond is een gezamenlijke viering van alle deelnemende kerken, onder auspiciën van de Raad.

Zowel evangelische kerken als protestantse wijkgemeenten nemen deel, evenals de rooms-katholieke parochies en de kleinere geloofsgemeenschappen.
De gebedsavonden hebben soms het karakter van een informele gebedsbijeenkomst en op andere avonden van een traditionele vesper. Weer andere avonden bieden verschillende stijlen van gebed en viering. Zo weerspiegelt de gebedsweek zowel de diversiteit als de verbondenheid van de Delftse kerken.

Het thema en het programma worden bekend gemaakt via deze site, op Facebook en door middel van flyers.