Pastoresontbijt

De Raad van Kerken Delft organiseert een paar keer jaar een informele bijeenkomst voor de voorgangers van de kerken in Delft. Dit gebeurt al tientallen jaren; er is een archiefstuk over een pastoresoverleg van 2 december 1969.

Er zijn broodjes, er is koffie en thee. Soms is er een spreker, soms is er een thema voor de bijeenkomst, en soms komen de voorgangers gewoon bijeen om met elkaar te spreken. Hoewel de bijeenkomsten (altijd in de ochtend) nadrukkelijk bedoeld zijn voor de voorgangers van alle denominaties, hebben de bijeenkomsten de naam Pastoresontbijt gekregen.