Interkerkelijk Sociaal Fonds

Het ISF is een samenwerkingsverband van twaalf  Delftse geloofsgemeenschappen (11 kerken + 1 moskee), die het als hun taak zien om de medemens in nood de helpende hand te bieden. De financiële middelen zijn bijna geheel afkomstig van deze geloofsgemeenschappen.

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds te Delft is een vrijwilligersorganisatie en helpt inwoners uit  Delft, Den Hoorn en Delfgauw tijdelijk die in een acute financiële noodsituatie zijn beland. Ook wil het ISF een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede.

www.isfdelft.nl