IKV Pax Christi

De Raad van Kerken Delft ondersteunt IKV Pax Christi.

De Stichting Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) is in 1966 opgericht door negen kerkgenootschappen met als opdracht de problemen rond oorlog en vrede te bestuderen en te zoeken naar wegen om vrede te stimuleren. Na het samengaan van kerken zijn er nu zes lidkerken deel van het IKV bestuur: de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Het IKV heeft ten doel, voortbouwend op de opdracht door de deelnemende kerken, het bevorderen van politieke oplossingen voor crisis- en oorlogssituaties.

Vredesorganisatie PAX is een samenwerkingsverband – ontstaan in 2006 als IKV Pax Christi – tussen IKV en Pax Christi Nederland. Het IKV Bestuur en de Pax Christi Ledenraad bewaken de missie en identiteit van PAX. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van visie en toetsen het beleid op hoofdlijnen. Alle projecten en vredesactiviteiten worden door PAX uitgevoerd.

Meer informatie over activiteiten vindt u hier