Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft

De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft heeft tot doel het roerend erfgoed van alle Delftse kerken en kerkgenootschappen te archiveren, waar nodig te restaureren, te conserveren, de bewaaromstandigheden te verbeteren en de schatten zichtbaar te maken en te houden voor een breed publiek.

In de Maria van Jessekerk aan de Burgwal is een kleine tentoonstellingsruimte ingericht, waar permanent bijzonder Delfts kerkelijk erfgoed te bewonderen is.
Meer informatie over tentoonstellingen en andere activiteiten vindt u hier.