Delft-Freiberg

Gedurende de Koude Oorlog hadden kerken in Delft enkele decennia lang contacten met kerken in Freiberg, de toenmalige DDR.  Met enige regelmaat werden er bezoeken afgelegd. Na de val van de Muur konden de vrienden uit Duitsland ook tegenbezoeken afleggen in Delft.

Sinds een paar jaar bestaat er een (seculiere) Stichting Delft-Freiberg die met steun van de gemeente Delft contacten onderhoud met inwoners van Freiberg.  Met pijn in het hart hebben de Delftse kerken destijds besloten zich bij deze stichting aan te sluiten; het exclusieve persoonlijke en kerkelijke karakter van de bezoeken over en weer ging hiermee verloren, maar is er altijd ruimte in het reisprogramma voor bezoek aan de oude vrienden. Een deur is dichtgegaan, maar het raam blijft open.

Meer informatie over de stichting vindt u hier