Kerstcollecte

Eenmaal per jaar collecteren de Delftse kerken voor een goed doel in Delft, dat door de Raad van Kerken is gekozen. De totale opbrengst wordt uitgekeerd aan twee (soms drie) goede doelen.

Sommige kerken collecteren voor dit doel op Kerstavond of op Eerste Kerstdag, andere kerken doen het op Oudejaarsavond. De collecte is in ieder geval altijd in de week tussen Kerst en Nieuwjaar, en staat bekend als de Kerstcollecte.

De Raad van Kerken geeft elk jaar informatie over de goede doelen via flyers die in de kerken liggen, via deze website en via Facebook.

——————————————————————————————————————————–

In 2023 is de bestemming van de Kerstcollecte voor het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof. Zij hebben een bijdrage hard nodig voor de aanschaf van nieuwe computers.

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof wil de eenzaamheid van mensen verminderen. Daarbij gaat het om sociale eenzaamheid en om emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is het hebben van minder contacten via werk of activiteiten buitenshuis dan gewenst. Vaak komt sociale eenzaamheid voort uit het feit dat mensen langere tijd in armoede leven – weinig geld hebben, niet kunnen lezen of schrijven, moeilijk aansluiting vinden met andere mensen, zich buitengesloten voelen. Emotionele eenzaamheid is het gemis aan een intieme relatie met iemand aan wie je je verhaal kwijt kunt, een partner, familielid of vriend die je begrijpt.

Vijf keer per week is de Jessehof open. Mensen kunnen dan zonder afspraak binnenlopen voor thee, koffie en/of een gesprek. De sfeer is goed en ongedwongen. Binnenlopen bij de Jessehof biedt een kans om nieuwe mensen te ontmoeten en te leren kennen. Maar je kunt ook zomaar even zitten en uitrusten zonder gestoord te worden. Regelmatig zijn de coördinatoren en/of een pastor van een van de Delftse kerken aanwezig voor een praatje.

De Jessehof heeft vier computers, waarvan er drie door de gasten worden gebruikt om een woning of werk te zoeken, te mailen of andere persoonlijke zaken te regelen. Gasten die niet goed thuis zijn op de computer, kunnen hulp krijgen. De vierde computer wordt gebruikt door de coördinatoren voor zaken die niet op de openbare computers kunnen worden vastgelegd. De computers van de Jessehof zijn niet meer up-to-date.

U kunt uw gift ook online geven, op bankrekening NL33INGB 0001 9424 33 Contactraad van kerken Delft o.v.v. Kerstcollecte 2023