Kerstcollecte

Eenmaal per jaar collecteren de Delftse kerken voor vooraf in de Raad van Kerken Delft gekozen goede doelen in Delft. De totale opbrengst wordt uitgekeerd aan twee (soms drie) goede doelen.

Sommige kerken collecteren voor dit doel op Kerstavond of op Eerste Kerstdag, andere kerken doen het op Oudejaarsavond. De collecte is in ieder geval altijd in de week tussen Kerst en Nieuwjaar, en staat bekend als de Kerstcollecte.

De Raad van Kerken geeft elk jaar informatie over de goede doelen via flyers die in de kerken liggen, via deze website en via Facebook.