Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft

Het Stadsdiakonaat is een grote interkerkelijke vrijwilligersorganisatie in Delft, voor allerhande klusjes en diensten, met meer dan 100 vrijwilligers. Een gesprek, een bezoek, een ommetje, een klusje; bij het Stadsdiakonaat doet men niet hoogdravend over hun werk.  Een luisterend oor, een uitgestoken hand vormen vaak een troost voor mensen die, om wat voor reden dan ook, een geïsoleerd leven leiden. Het Stadsdiakonaat zet zich in voor de medemens. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging of levensbeschouwing.

Interkerkelijk Stadsdiakonaat Delft