Amnesty International

De Delftse Raad van Kerken ondersteunt het werk van Amnesty International. Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

Sommige kerken in Delft zijn ook zelfstandig lid van AI; er zijn schrijfacties en maaltijden waarvan de opbrengst ten goede komt aan AI.

www.amnesty.nl
De website van de Delftse AI groep vindt u hier