Vakantiebank Delft

De Vakantiebank wil volwassenen en kinderen die om verschillende reden geen uitzicht hebben op een vakantie, helpen om in het woud van fondsen, regelingen en subsidies de juiste weg te vinden. Klanten van de Voedselbank en mensen die via het maatschappelijk werk doorverwezen worden, die woonachtig zijn in Delft e.o.,  die geen uitzicht hebben op vakantie en die van een minimum inkomen leven, komen in aanmerking.

De Vakantiebank Delft is een onderdeel van het RK Stadsdiaconaat, maar wordt gesteund door vele kerken.

Meer informatie vindt u hier