Voedselbank Delft

Met enige regelmaat zijn de opbrengsten van kerkcollectes bestemd voor de Voedselbank Delft. De Stichting Voedselbank Delft is een vrijwilligersorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de bestrijding van armoede, door voedselpakketten uit te delen aan mensen die dat tijdelijk nodig hebben, en proberen  verspilling van voedsel tegen te gaan. We richten ons op Delft en directe omgeving. De Voedselbank is ontstaan vanuit de diaconieën van verschillende kerkgenootschappen in Delft.  Het  ideaal van de Voedselbank is dan ook duidelijk geïnspireerd door de kerken:  meewerken aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen, ook de mensen die het (tijdelijk) wat minder getroffen hebben.

Voedselbank