Hugo de Grootlezing

In 2012 heeft de Raad van Kerken Delft vanuit bezorgdheid om het leefklimaat in stad en land het initiatief genomen tot het houden van openbare lezingen en daaraan de naam Hugo de Groot verbonden. Hugo de Groot is als internationaal vermaard rechtsgeleerde en theoloog een Delfts boegbeeld voor verdraagzaamheid, verbondenheid en het stichten van vrede.
Sinds 2012 zijn er vier lezingen georganiseerd:

  • In 2012 initiatiefnemer Jurjen Fennema over ik-jij-wij, een zoektocht naar gezamenlijkheid
  • In 2013 Micha de Winter over de vraag Wie heeft er vertrouwen in de jeugd?
  • In 2016 Joris Vercammen over wrijving en verbinding in de samenleving, onder de titel Godallemachtig eendrachtig
  • In 2019 Paul Scheffer over Vrijheidszin en verdraagzaamheid

Sinds 2019 wordt de Hugo de Grootlezing georganiseerd in samenwerking met Top Delft, de Gemeente Delft en het Platform Delftse Bruggen.

Op 23 september 2021 vond de vijfde Hugo de Grootlezing plaats in de Nieuwe Kerk te Delft.
Marli Huijer sprak de lezing uit, onder de titel “Niet langs maar met elkaar”. De tekst is terug te lezen (en te downloaden) op de website www.hugodegrootlezing.nl
Een van de gasten maakte ook een mooi verslag. U leest dat hier.

Op de website kunt u ook alle voorgaande lezingen terugvinden.