Hugo de Grootlezing 2021

In 2012 heeft de Raad van Kerken Delft vanuit bezorgdheid om het leefklimaat in stad en land het initiatief genomen tot het houden van openbare lezingen en daaraan de naam Hugo de Groot verbonden. Hugo de Groot is als internationaal vermaard rechtsgeleerde en theoloog een Delfts boegbeeld voor verdraagzaamheid, verbondenheid en het stichten van vrede.
Sinds 2012 zijn er vier lezingen georganiseerd:

  • In 2012 initiatiefnemer Jurjen Fennema over ik-jij-wij, een zoektocht naar gezamenlijkheid
  • In 2013 Micha de Winter over de vraag Wie heeft er vertrouwen in de jeugd?
  • In 2016 Joris Vercammen over wrijving en verbinding in de samenleving, onder de titel Godallemachtig eendrachtig
  • In 2019 Paul Scheffer over Vrijheidszin en verdraagzaamheid

Sinds 2019 wordt de Hugo de Grootlezing georganiseerd in samenwerking met Top Delft, de Gemeente Delft en het Platform Delftse Bruggen.

De eerstvolgende lezing staat gepland voor 23 september 2021 in de Nieuwe Kerk te Delft.
We gaan er vanuit dat de versoepelingen zoals die op 26 juni 2021 zijn ingegaan, dan nog steeds gelden.

U kunt zich aanmelden via aanmelding-hugodegroot@Delft.nl

Alle informatie vindt u op de website www.hugodegrootlezing.nl   U kunt daar ook alle voorgaande lezingen terugvinden.

Zie ook het eerste persbericht, mei 2021.