Hugo de Grootlezing

In 2012 heeft de Raad van Kerken Delft vanuit bezorgdheid om het leefklimaat in stad en land het initiatief genomen tot het houden van openbare lezingen en daaraan de naam Hugo de Groot verbonden. Hugo de Groot is als internationaal vermaard rechtsgeleerde en theoloog een Delfts boegbeeld voor verdraagzaamheid, verbondenheid en het stichten van vrede.
Sinds 2012 zijn er vier lezingen georganiseerd:

  • In 2012 initiatiefnemer Jurjen Fennema over ik-jij-wij, een zoektocht naar gezamenlijkheid
  • In 2013 Micha de Winter over de vraag Wie heeft er vertrouwen in de jeugd?
  • In 2016 Joris Vercammen over wrijving en verbinding in de samenleving, onder de titel Godallemachtig eendrachtig
  • In 2019 Paul Scheffer over Vrijheidszin en verdraagzaamheid
  • In 2021 Marli Huijer over Niet langs maar met elkaar

Sinds 2019 wordt de Hugo de Grootlezing georganiseerd in samenwerking met Top Delft, de Gemeente Delft en het Platform Delftse Bruggen.

24 mei 2023 – 6e Hugo de Grootlezing | Delft, duurzaam verbonden stad

Op woensdag 24 mei sprak James Kennedy in de Nieuwe Kerk over wat we vandaag de dag nodig hebben om een duurzaam verbonden stad te zijn. Veranderingen in de samenleving zijn alleen mogelijk als mensen elkaar daarin vinden. Voor sommigen gaan die veranderingen te snel, voor anderen te langzaam. Hoe vinden we elkaar daarin?
James Kennedy, Amerika-kenner en historicus, hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis, ging aansluitend in gesprek met het publiek. Marja van Bijsterveldt, burgermeester van Delft, verzorgde de inleiding.

Er waren informatie-stands waar mensen vertellen hoe zij van Delft een meer duurzame stad willen maken. Hugo de Groot liet zich zien, er was meer informatie over de tweejaarlijkse Hugo de Groot-lezingen en de kerk kon worden bezichtigd. Na afloop was er gelegenheid om verder te praten en stadgenoten te ontmoeten, onder het genot van een drankje en hapje.

De Hugo de Grootlezing is uitgegroeid tot een echt Delfts event.
De Gemeente Delft, Platform Delftse Bruggen, TOPdelft en de Raad van Kerken Delft organiseren gezamenlijk deze tweejaarlijkse lezing. Hugo de Groot, invloedrijk Europees denker uit de 17e eeuw, en voor altijd verbonden aan de stad Delft, is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Zie voor meer informatie ook www.hugodegrootlezing.nl.

Op deze website vindt u de tekst van de lezing van James Kennedy terug. Ook alle voorgaande lezingen vindt u terug in het Archief.