Hospice Delft

Het Hospice Delft is een onafhankelijke stichting in Delft, waarvoor de Raad van Kerken Delft geregeld aandacht vraagt.  In het verleden hebben de vrijwilligers van het hospice een deel van de Kerstcollecte ontvangen voor opleiding en training.

Hospice Delft is een gastvrij huis waar aandacht, zorg, warmte en nabijheid heel vanzelfsprekend zijn. De bewoners kunnen in een huiselijke omgeving door goede zorg omringd hun laatste levensfase doorbrengen. Hun wensen en die van hun naasten staan centraal bij de zorgverlening. De zorg en begeleiding in het hospice krijgen de bewoners van vrijwilligers, verpleegkundigen, de coördinatoren en de huisarts. Familie en vrienden zijn altijd welkom.

https://hospice-vptzdelft.nl/