Pact tegen Armoede Delft

Het Pact tegen Armoede Delft is een actief netwerk en een bundeling van krachten door Delftse bedrijven en instellingen. Ze pakken gezamenlijke problemen aan op het gebied van armoede.  De Raad van Kerken Delft was een van de eerste ondertekenaars van het Pact, dat inmiddels meer dan honderd organisaties bestrijkt.

Jaarlijks wordt er in september een Week tegen Armoede georganiseerd, waaraan de Raad van Kerken actief deelneemt. De deelnemers aan het Pact communiceren met elkaar via (een besloten groep op) LinkedIn.

Het Pact tegen Armoede Delft komt enkele keren per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten worden presentaties gehouden, ervaringen uitgewisseld en cases behandeld.

Meer informatie via Pact tegen Armoede