Rampenplan

Er zijn in Delft grote kerkgebouwen waar soms veel mensen samen komen. In het geval van een calamiteit moet er snel gehandeld kunnen worden door overheidsdiensten. Omgekeerd kunnen kerkgebouwen ook gebruikt worden voor de opvang van veel mensen, en kan geestelijke bijstand geboden worden bij rampen. Een en ander is vastgelegd in een draaiboek dat onder verantwoordelijkheid van de gemeente Delft is uitgewerkt. De Raad van Kerken Delft treedt daarbij op als vertegenwoordiger van de Delftse kerken.