Cantatevespers Oude Kerk

Sinds 2001 wordt er elk jaar een serie cantatevespers georganiseerd in de Oude Kerk. Het betreft vrijwel altijd cantates van J.S. Bach.  De organisatie is in handen van een klein comité van de Hofkerk Delft. De Protestantse Gemeente stelt de Oude Kerk gratis ter beschikking, muziek en zang worden verzorgd door studenten van het conservatorium, kosten voor publiciteit (affiches, programmaboekje) worden betaald door de Raad van Kerken Delft.

Het betreft hier geen concerten, maar kerkdiensten, al is er tijdens de dienst geen collecte en geen preek. Wel zijn er lezingen uit de Heilige Schrift. Daarbij wordt het Luthers Rooster gehanteerd (zoals in de tijd van Bach ook gebeurde).

Het programma wordt bekend gemaakt via de eigen website https://bachcantatesdelft.nl/, de website van de Raad van Kerken Delft en via diverse andere kanalen, zoals de lokale pers.