Vergaderdata

De vergaderdata worden elk jaar in september vastgesteld voor het daaropvolgend jaar.

De Raad vergadert vanaf september eenmaal per twee maanden, op de derde woensdag van de maand. Het moderamen (dagelijks bestuur) vergadert ter voorbereiding van de Raadsvergaderingen meestal één maand tevoren.