Geschiedenis Delftse Raad

In 1962 ontstond georganiseerde samenwerking tussen de Delftse kerken; besloten werd een aantal keren per jaar om de tafel te zitten en waar mogelijk samen te werken. Omdat sommige kerken huiverig waren voor vergaande samenwerking werd bewust gekozen voor de naam Contactraad van Kerken Delft, die in 1963 werd opgericht.

Deze naam is in 2009 veranderd in Raad van Kerken Delft. Overigens is het Delftse oecumenisch samenwerkingsverband één van de oudste van Nederland. De roep om samenwerking kwam in Delft echt van onderop, van de werkvloer.

Kerk zijn in Delft
Boek: Kerk zijn in Delft

De geschiedenis van de Delftse (Contact)Raad van Kerken is/wordt beschreven in twee boeken. Het boek “Kerk zijn in Delft” uit 1996 (ISBN 90-9009509-8) is helaas alleen nog antiquarisch te verkrijgen. De geschiedenis na 1996 wordt beschreven in een boek dat op 23 juni 2012 is verschenen (tijdens de eerste Delftse Kerkennacht). Informatie over de beschikbaarheid kunt u krijgen via info@raadvankerkendelft.nl

In 2013 bestond de Raad van Kerken Delft dus vijftig jaar. Uit archiefonderzoek is gebleken dat op Tweede Paasdag 1963 na de Paasviering in de Oude Kerk tijdens een korte bijeenkomst van vertegenwoordigers van de verschillende kerken in Delft, is besloten de (toen nog genoemde) Contactraad van Kerken Delft op te richten. In 1962 werden daarover al gesprekken gevoerd, maar een officieel besluit werd toen niet genomen.