Bestuur

De Raad van Kerken Delft heeft een dagelijks bestuur, moderamen genoemd, dat (per november 2020) bestaat uit:

  • Voorzitter: Klaas van Breugel
  • Secretaris: Frieda Spanjersberg
  • Penningmeester: ds. Caroline der Nederlanden

Wilt u contact opnemen met het moderamen? Dan kan via de secretaris aan kerkendelft@outlook.com