24 juni | Grootouders luiden noodklok

Waarom Dag van de Urgentie?
Het was een historische uitspraak van de rechtbank op 24 juni 2015 : de plicht van de overheid haar inwoners te beschermen. Daarmee is 24 juni 2015 een belangrijke en memorabele datum in de “klimaatgeschiedenis”. Ook omdat hierdoor in tal van landen rechtszaken zijn begonnen om overheden op hun verantwoordelijkheid voor het welbevinden van haar inwoners te wijzen.

Kleinkinderen
Wij zijn Grootouders voor het Klimaat. Wij maken ons grote zorgen, niet alleen om de toekomst van onze eigen kleinkinderen. Ook van kleinkinderen elders in de wereld, waar de gevolgen van klimaatverandering nog veel meer voelbaar zijn dan in onze omgeving.

Ongerust
Tot de dag van vandaag voert onze overheid de uitspraak van de rechter niet uit. Dat is niet alleen ondermijnend voor onze rechtsstaat, het brengt ook een veilige toekomst van volgende generaties in gevaar. Grootouders voor het Klimaat vraagt al ruim zes jaar op veel manieren aandacht van de politiek: we staan elke 2 weken een uur voor de ingang van de Tweede Kamer en nu voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, schrijven brieven naar politieke partijen, steunen klimaatacties van milieuorganisaties en jongeren, brengen de Toekomststoel -als symbolische stem voor toekomstige generaties- naar de Tweede Kamer-fracties, provincies, gemeenten, bedrijven enzovoort. We horen de alarmbellen van de wetenschappers. Maar het lijkt alsof de politiek ze niet hoort!

Er zijn NU effectieve maatregelen nodig voor het herstel van onze aarde. Daarom dus : 24 juni Dag van de Urgentie!

Wat willen wij?
Wij willen een leefbare aarde nalaten aan toekomstige generaties. Wij willen daarom een overheid die het belang van toekomstige generaties in beeld houdt. Wij willen een overheid die daarvoor verantwoordelijkheid neemt. Wij willen een overheid die zich aan de gemaakte afspraken van het Parijs-akkoord houdt.

Het kan wél!
Wij zijn ervan overtuigd dat het wél kan: schone lucht, schone bodem, schoon water en een rijke biodiversiteit. Het is de overheid die hiervoor de kaders kan en moet scheppen en daardoor bedrijven en burgers in staat stelt ook eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Wat doen wij op 24 juni om 12.00 uur?
Op een aantal plaatsen in Nederland – waaronder ook in Delft – hopen  grootouders  klokken te laten luiden  en van zich te laten horen. Om de overheid eraan te herinneren dat de afspraken in Parijs moeten worden nagekomen. Om aandacht te vragen voor de urgentie van klimaatbeleid.
Tegelijkertijd lanceren we die dag op de sociale media een filmpje waarin een aantal grootouders voorlezen uit ‘Brieven aan onze kleinkinderen’. In een statement gericht aan de overheid zullen de grootouders een lans breken voor een leefbare aarde voor alle kleinkinderen en toekomstige generaties: schone lucht, schoon water, schone bodem en een rijke biodiversiteit.

Wat vragen wij van kerkbestuur, kerkenraad, gemeente?
Wij vragen om medewerking. Door de klokken te laten luiden op zaterdag 24 juni op (of zonodig rondom) 12 uur, voor de duur van ongeveer 2 minuten. Daarna zullen de grootouders een statement uitspreken en flyers aan het publiek uitdelen. Het geheel zal naar verwachting niet meer tijd dan 30 minuten in beslag nemen.

 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met: Marlies Gommers 06 – 3910 1467 Marijke van der Kleij 06 – 2707 1108  info@grootoudersvoorhetklimaat.nl https://grootoudersvoorhetklimaat.nl

Lokale coördinatie in handen van Karien Schilder 06-26957974  karienschilder@hotmail.com