3 december | CityKerkDienst | Nieuwe Kerk

Met de CityKerkDienst van 3 december in de Nieuwe Kerk zetten we de toon voor de feestmaand. Je kunt ook zeggen: de ‘geef-maand’, waarin we elkaar graag blij maken met cadeautjes. In de CityKerkDiensten zijn we dit jaar op zoek naar wat echt mens-zijn is. Geven maakt je meer mens. Mens met een hart, die niet alleen geeft aan, maar ook om de ander. En het mooiste wat je kunt geven is niet een cadeau, maar jezelf en je liefde. Met Kerst vieren we dat God hier ten diepste de toon mee heeft gezet. Hij geeft ons het meest kostbare geschenk: zijn Zoon, en daarmee Zichzelf. Uit liefde. Hoe helpt dit ons om een gevend mens te zijn?

De CityKerk-dienst wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Inloop met lunch vanaf 14.30 u, met aansluitend om 14.45 u de dienst.

CityKerkDienst is de nieuwe naam voor de maandelijkse open viering in de Nieuwe Kerk, tot nu toe bekend als de zoekdiensten. Al meer dan 10 jaar bieden we deze open diensten in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met een bijbellezing, een overdenking en mooie liederen. De CityKerk-dienst is een activiteit van CityKerk Delft, onderdeel van de Protestantse Gemeente Delft.