Week van Gebed 2021

#blijfinmijnliefde was het thema voor de Week van Gebed voor eenheid van christenen in 2021.

De jaarlijkse gebedsweek vond plaats van 17 tot en met 24 januari 2021. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Zwitserland. Ook in Delft waren er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten.  Vanwege de coronamaatregelen  kunnen de vieringen alleen online gevolgd worden via diverse kanalen.

Aan de Week van Gebed deden mee:

Zondag 17 januari | RK Sacramentskerk, PGD Immanuel

Maandag 18 januari | PGD Vierhoven, PGD Mattheus, RK Adelbertparochie

Dinsdag 19 januari | RK Raamstraatparochie, PGD Hof van Delft, ABC Kerk Delft

Woensdag 20 januari | Vrijzinnig Delft, PGD Binnenstad-Vrijenban, Oud-Katholieke Kerk, Ev. Lutherse Gemeente, PGD Maranatha

Donderdag 21 januari | Ev. Gemeente Morgenstond, Vergadering van Gelovigen

Vrijdag 22 januari | Chr. Geref. Kerk, Geref. Kerk vrijgemaakt

Zaterdag 23 januari | Engelstalige viering: ICF, Redeemer Int. Church, RCCG Mount Zion

Zondag 24 januari | Slotviering onder auspiciën van de Raad van Kerken

Alle vieringen zijn nog steeds via deze website of via de YouTube kanalen te bekijken.