Materiaal | Meer info | Meedoen

Wilt u online meedoen met een gebedsviering? U vindt  hier het liturgieboekje voor de hele week.

Achtergrondinformatie vindt u ook op Bid mee tijdens de jaarlijkse gebedsweek – Week van gebed voor eenheid

U kunt zelf ook gebedspunten aandragen via het email adres weekvangebeddelft@gmail.com
Wij zorgen er dan voor dat uw voorbede terecht komt bij een van de voorgangers.
Een boekje met gebedspunten vindt u hier