Interkerkelijk Stadsdiakonaat bestaat 50 jaar

Het was 1971, toen een groepje jongeren uit onder andere gereformeerde en hervormde kerk (nu: Protestantse Gemeente Delft) liever iets anders deden dan alleen maar Bijbelstudie. Ze wilden mensen helpen met hand- en spandiensten. Zo ontstond het Interkerkelijk Jongerendiakonaat. In de decennia daarna groeide dit uit tot de grootste vrijwilligersorganisatie van Delft en een ‘blinkend voorbeeld’ voor andere kerken in Nederland. Nu, 50 jaar later is de naam veranderd in Interkerkelijk Stadsdiaconaat en zijn er nog steeds tientallen vrijwilligers actief voor zo’n 175 cliënten. Met bezoekjes, klusjes rond het huis en meer.

Achtergrondinformatie, activiteiten rondom de jubileumviering en nog meer nieuws leest u op de website van het Stadsdiakonaat.