Vanaf 26 september | Sacramenten in beeld | Maria van Jessekerk

Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft (SKED) heeft gewerkt aan een nieuwe wisseltentoonstelling over ‘De Sacramenten’. Vanwege het coronavirus is de geplande opening met lezing uitgesteld tot 26 september om 10.00 uur. De opening voorafgegaan door een lezing over De Sacramenten zal, rekening houdend met de dan geldende richtlijnen van het RIVM, plaatsvinden in de Maria van Jessekerk. Ds. Taco Smit, predikant in de Lutherse Kerk, neemt ons mee in de verhalen over de twee Sacramenten in de Protestantse Kerk t.w. Doop en Avondmaal. Pastoor Robin Voorn, pastoor van de Oud-Katholieke Kerk (OKK), zal ons vertellen over de zeven Sacramenten die in de RK en OKK-kerk bestaan.

De tentoonstelling “Sacramenten in beeld”

In deze tentoonstelling worden bijzondere voorwerpen getoond, zoals een afdruk van een beschildering in de voormalige doopkapel van de Maria van Jessekerk van Christus die gedoopt wordt door Johannes de Doper. Daarnaast unieke doopschalen, doopkannen, doopschelpen, maar ook twee doopboeken uit vervlogen tijden: het oudste in Delft aanwezige doopboek van de Oude Kerk van 1616-1624 en van de RK Schuilkerk aan de Oude Langendijk (De Papenhoek) uit 1677-1683. Een mooi doopjurkje van 125 jaar oud. Voor het Avondmaal/ de Eucharistie worden avondmaalbekers, schalen en collectevazen van vroeger getoond. Van de RK/OKK-eredienst zijn er weer prachtige voorwerpen, zoals een monstrans die voor de eerste keer getoond wordt, een ciborie, kelken, pateen en een kazuifel waar de consecratie op is aangebracht. Kortom, weer een tentoonstelling die u doet verwonderen.

U wordt van harte uitgenodigd deze lezing en opening van de tentoonstelling op 26 september bij te wonen. Aanmelding vooraf is niet nodig! Vanwege de coronamaatregelen en de voorschriften van de Rijksoverheid, wordt uw naam bij de ingang opgeschreven voor het geval dit nodig blijkt te zijn.

De toegang is vrij, maar komt u s.v.p. wat eerder, in verband met de registratie en toewijzing van de plaatsen in de kerk.

Voor contactgegevens en meer informatie www.sked.nl