Fioretti | Nieuw Fransciscaans initiatief

Eeuwenlang woonden er minderbroeders in Delft. Ze lieten de Franciscaanse inspiratie bijna als vanzelfsprekend stromen. Ze leefden het aan ons vóór. Dat is niet meer zo. Nu komt het op ons aan dat te doen. De krachtigste manier om het gedachtegoed van Franciscus en Clara levend te houden is het verankeren daarvan in
een groep mensen en activiteiten.

Nieuw initiatief
Enkele mensen hebben het initiatief genomen om de Franciscaanse krachten in en rond Delft te bundelen. Deze eerste Fioretti nieuwsbrief   is een startpunt voor het vormgeven van een vitale en vreugdevolle groep, die onder de naam Fioretti, de inspiratie van Franciscus en Clara wil delen.

Op zaterdag 9 april bent u van harte welkom voor een ‘Franciscaans ontmoeten in de herberg’: een eenvoudig hapje eten, elkaar ontmoeten met informatie over het Franciscaanse initiatief van ‘Fioretti’. Aansluitend inspiratie opdoen aan de hand van een kort meditatief viermoment in de dagkapel van de kerk, tot uiterlijk 20.00 uur. Een mooi begin van de Goede Week voor Pasen.

Aanvang 17.00 uur | pastorie Franciscus en Clarakerk | Raamstraat 78 te Delft