4 september | Zoekdienst | Nieuwe Kerk

De “zoekdiensten” zijn maandelijkse vieringen in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met inhoud en mooie liederen. Ze zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen die niet (meer) zo gewend zijn om naar de kerk te gaan. De zoekdiensten worden georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente Delft en zijn onderdeel van CityKerk Delft.

Dit jaar volgen we het volk Israël bij hun reis door de woestijn, na de bevrijding uit de slavernij in Egypte. In deze serie ‘Onderweg’ zijn verschillende verhalen uit het bijbelboek Exodus de revue gepasseerd. Wat hebben ze ons te zeggen bij onze reis door het leven? In de zoekdienst van zondag 4 september staat de tweede helft van de Tien Woorden of Tien Geboden centraal, met als thema ‘Hoe gaan we met elkaar om?’ Je zou de Tien Geboden kunnen typeren als leefregels voor onderweg. Het tweede deel ervan gaat over de omgang met elkaar. Hoe ga je om met je ouders, met het leven van de ander, het bezit van de ander, de waarheid over een ander e.d.? De kern ervan is: heb je naaste lief als jezelf. Hoe raken deze leefregels ons samenleven anno 2022?

Voorganger: René Strengholt.
Aanvang: 14.45 uur, kerk open om 14.30 uur. Koffie en broodjes staan klaar.

Van harte welkom!