2 juni | Viering samengaan ELG en PGD

Gemengde gevoelens, maar de vreugde overheerst!

Wellicht een vreemd begin van een uitnodiging voor een – in principe – feestelijke dienst! Maar het doet wel recht aan wat direct betrokkenen ervaren als ze even stilstaan bij het feit dat de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Delft 413 jaar geleden werd gesticht.

Meer dan vier eeuwen kerk zijn in Delft, kerk met een eigen geluid, gebaseerd op het gedachtegoed van Maarten Luther die bijna een eeuw eerder de moederkerk wilde ‘hervormen’. Toen zijn aanklachten tegen een aantal – in zijn ogen – dwalingen navolging kreeg, deed de keizerlijke overheid er alles aan om dat terug te draaien. Tijdens de Rijksdag van Spiers in 1529 dienden een aantal zelfstandige steden en vorstendommen daartegen een bezwaarschrift in. In het Latijn spreekt men van ‘protestari’, wat ‘publiekelijk verklaren’ of ‘getuigen’ betekent. Dat woord is de oorsprong van de naam Protestant.

Namens de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Delft en de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Delft wordt u van harte uitgenodigd voor de feestelijke dienst op zondag 2 juni, waarin we ons samengaan willen vieren.
Deze vangt aan om 09.30 uur in de Lutherse Kerk, Noordeinde 4, 2611 KH Delft.

In deze gezinsdienst, waarin we geheel volgens Lutherse traditie het Heilig Avondmaal vieren, gaan voor ds. Taco Smit en ds. Fred van Helden. Ook is er een kinderviering voor kinderen van de basisschool.

Binnen de Protestantse Gemeente Delft zullen de Lutheranen deel gaan uitmaken van de wijkgemeente Hof van Delft, onderdeel van het samenwerkingsverband HI4, waarin ook de wijkgemeenten Vierhoven en Immanuel deelnemen. Daarom wordt u namens de gemeenschappelijke wijkkerkenraad (GWK) van HI4 ook van harte uitgenodigd om bovengenoemde viering voort te zetten door samen op weg te gaan – zo mogelijk te voet – naar de Hofkerk aan de Cort van der Lindenstraat 1, 2613 WP Delft.
Daarna is er koffie, thee en wat lekkers en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Ook zullen er enkele korte toespraken worden gehouden.

U bent van harte welkom om bij de dienst in de Lutherse Kerk aanwezig te zijn. Graag uw aanmelding (met aantal personen) voor uiterlijk 25 mei richten aan scribahofkerk@gmail.com, dan worden plaatsen gereserveerd.
In de Hofkerk is er gelegenheid om via een Livestream de dienst te volgen. bit.ly/YoutubeHofkerkDelft