Doe mee aan de Delftse kerststallententoonstelling!

800 jaar geleden werd het Kerstverhaal voor het eerst uitgebeeld om mensen heel nabij Kerstmis te laten beleven. Zo begon de traditie van de kerststal, zoals die op plekken overal ter wereld te vinden is met Kerstmis. Misschien ook wel bij jou thuis?!

De kerststal roept bij veel mensen verhalen en herinneringen op: Bijvoorbeeld hoe je aan jouw kerststal bent gekomen of welke plaats deze nu of vroeger thuis innam. Vanuit de RK kerken in Delft willen we die mooie traditie dit jaar extra aandacht geven: Er komt een kerststallententoonstelling en een kerststalletjesroute door Delft langs huizen waar een bijzondere kerststal of verzameling te bewonderen is.
Heb je een speciale, unieke, originele of zelfgemaakte kerststal of een verhaal daarbij en wil je meedoen? Meld je dan aan via kerststal.rkdelft@gmail.com  voor meer informatie.

__________________________

Het is dit jaar met Kerstmis precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi de kerststal voor het eerst uitbeeldde om het Kerstverhaal tot leven te wekken. Hij wilde de geboorte van Jezus zo concreet en tastbaar mogelijk laten zien. Gods grote Liefde, als kwetsbaar kindje in eenvoudige, arme omstandigheden, zo nabij tussen de mensen en dieren. Dat was het begin van de traditie van de kerststal zoals wij die nu kennen en zoals deze in allerlei vormen en maten overal ter wereld te vinden is met Kerstmis.

Dit jaar willen we vanuit de R.K. kerken heel Delft iets laten beleven van wat Franciscus in 1223 in Greccio (Italië) bedoelde met zijn eerste kerststal. Juist in de tijd waarin we bezig zijn in een proces van zoeken naar nieuwe inspirerende wegen van kerk-zijn richting toekomst, helpt het om aansprekende activiteiten vanuit onze rijke bron en traditie vorm te geven, waardoor mensen geraakt worden en verbondenheid ervaren.
De kerststal spreekt tot de verbeelding bij veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk.
Een uitgelezen thema om met elkaar en anderen verbinding te zoeken en samen te werken, om mensen uit te nodigen ook n’s in de kerk te komen kijken en zich te laten raken door wat Kerstmis ons hier en nu in deze tijd te zeggen kan hebben.

Rondom het 800 jarig bestaan van de kerststal gaan we diverse creatieve, muzikale, inhoudelijk verdiepende en bezinnende activiteiten organiseren:
Er staat vanaf de 1e Adventszondag in de Franciscus en Clarakerk een grote lege kerststal. Op weg naar Kerstmis bieden we in die ‘diaconale’ stal geschenken aan – houdbare levensmiddelen, verwen- en toiletartikelen – voor kwetsbare gezinnen en voor mensen die gebruik moeten maken van de Voedselbank.
Het ‘reizende kerstgroepje’ wordt gebracht bij mensen die niet gemakkelijk zelf buiten de deur komen maar Jozef, Maria en ‘t ezeltje (de beeldjes) wel thuis willen ontvangen en ‘n bezoekje in de Adventstijd ter voorbereiding op Kerstmis erg waarderen.
Er komt o.a. een levende kerststal met zingende jongeren op Lichtjesavond, een grote kerststallententoonstelling in de Franciscus en Clarakerk aan de Raamstraat en een kerstststallenroute door Delft, om bijzondere stalletjes bij mensen thuis te bewonderen.

Het hele programma rondom het 800 jarig bestaan van de kerststal wordt in de komende periode, begin december, bekend gemaakt.