Vanaf 4 november | Woorden van hoop en troost | Raad van Kerken Nederland

De Raad van Kerken in Nederland zal vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden: Korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.

Kijk voor meer informatie op de site van de Raad van Kerken Nederland bij Woorden van hoop en troost