UPDATE Dovendiensten oktober IC Delfland

Het bestuur van de Interkerkelijk Commissie Dovenpastoraat Delfland-Rotterdam heeft besloten, dat de gecombineerde kerkdienst van komende zondag 11 oktober 2020, in Het Boek te Delft, NIET doorgaat. 

De directe aanleiding hiertoe is de maatregel van de Nederlandse overheid om nog maar 30 kerkgangers per dienst toe te laten. Daardoor kunnen er minder kerkgangers naar de kerk. Wat ook gevolgen heeft voor de groep dove kerkgangers die bij die dienst aanwezig kan zijn.  

De dovendiensten op 18 en 25 oktober gaan vooralsnog gewoon door, tenzij de Nederlandse overheid op korte termijn nieuwe beperkende maatregelen neemt, waardoor ook deze diensten niet meer kunnen worden gehouden. 

De dove/slechthorende gemeenteleden kunnen een kerkdienst in gebarentaal online volgen via www.doofenkerk.nl.  Of via de website www.opwegmet deander.nl