22 maart | Inspiratie-avond ‘Samen kerk in Delft’

Delft kent maar liefst 12 internationale kerkgenootschappen. En misschien zijn het er wel meer. Met elkaar zijn wij kerk in Delft. Wij delen het christelijk geloof, wij wonen met elkaar in Delft, maar wij kennen elkaar eigenlijk niet of nauwelijks.
De Raad van Kerken in Delft is een platform van christelijke kerken in Delft, en wij vinden het belangrijk om ook met onze internationale broeders en zusters in contact te komen.

Wat bindt ons in het geloof? Wat kunnen wij van elkaar leren? Hoe kunnen wij met elkaar het goede zoeken voor de stad?

Wij nodigen u daarom van harte uit voor een avond waarop wij elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar kunnen kennis maken en waarop wij samen kunnen spreken over ons geloof en onze roeping. Misschien kunnen we ons laten inspireren tot (meer) uitwisseling en samenwerking.

Madelon Grant van SKIN (Samen Kerk in Nederland) houdt een inleiding, ds. Barry Kriekaard (PG Delft) houdt een korte overdenking en er zijn presentaties van diverse vertegenwoordigers van de migrantenkerken. Er is ruim gelegenheid voor verdieping en persoonlijke ontmoeting.

U bent – met geïnteresseerde gemeenteleden uit uw kerkgenootschap – van harte welkom op woensdag 22 maart 2023 in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, Delft. Vanaf 19.45 uur is de kerk open, we beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur.
Aanmelden is niet nodig. Meer informatie bij de secretaris van de Raad van Kerken, Frieda Spanjersberg, per email kerkendelft@outlook.com